เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า ทุกเมนูที่รังสรรค์วัตถุดิบจาก Yummy Tale จะมีรสชาติที่ดี อร่อย และปลอดภัย
คุณภาพสม่ำเสมอทุกถุง เพราะเราควบคุมมาตรฐานให้คงที่เสมอ อย่างใส่ใจ
🦐Yummy Tale คัดสรรทุกส่วนผสมที่มีคุณภาพ
🦐Yummy Tale ใส่ใจในการตรวจสารตกค้างอย่างเข้มงวด
🦐Yummy Tale ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก
เพราะ Yummy Tale คำนึงและยึดมั่นเสมอว่า…
“ทุกเมนูที่ส่งไปถึงมือลูกค้า ก็คือ เมนูที่เราและลูกหลานของเรากินได้ด้วยเช่นกัน”