ทำไม? กุ้งขาวจึงสีไม่เหมมือนกัน

หากคุณเป็นคนนึงที่ชอบรับประทานกุ้ง หรือต้องนำกุ้งไปใช้ธุรกิจอาหาร
คุณเคยสังเกตุหรือไม่ว่า กุ้งที่คุณซื้อมานั้นมีสีเปลือกที่ไม่เหมือนกัน

Yummy Tale ได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจ ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้สีกุ้งขาวไม่เหมือนกัน

1.สุขภาพของกุ้ง
กุ้งที่มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ไม่เครียด ไม่เป็นโรค มีศักยภาพในการแสดงออกของสีได้อย่างเต็มที่

2.อายุของกุ้ง
กุ้งที่มีอายุ 2 เดือน หรือไซส์ 70-80 ตัว/กิโลกรัม มักจะมีสีที่อ่อนกว่ากุ้งที่เลี้ยงมา 4 เดือนไซส์ 30-40 ตัว/กิโลกรัม จะมีการสะสมสารในเปลือก และเนื้อ มากกว่ากุ้งไซส์เล็ก
กุ้งที่มีดการลอกคราบบ่อย โตไว เพราะจะมีการสะสมของเม็ดสี ในเนื้อเยื้อลดลง

3.ความเค็ม แร่ธาตุ
น้ำเค็มส่วนใหญ่จะมีแร่ธาตุสูง
ระดับความเค็มและปริมาณแร่ธาตุในน้ำ ในน้ำเค็ม มักมีแร่ธาตุที่หลากหลายกว่าน้ำจืด หรือ ความเค็มต่างๆ เช่น ทองแดง, สังกะสี, เหล็ก, โปแทสเซียม และฟอสเฟต ที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดสี ในสัตว์น้ำทะเล มีสีสันที่สดใส

4.แพลงก์ตอน สีน้ำ
ตะกอนแขวนลอย สีน้ำ ชนิดของแพลงตอน หรือสีน้ำ บ่อ PE หรือบ่อดิน กุ้งมักจะปรับสีของเปลือก ตามสภาพของสีน้ำ หากสีน้ำขุ่นขาว, กุ้งมักจะมีสีที่จืดจางแตกต่างกับบ่อที่มีสีเขียวเข้ม

5.อาหารกุ้งที่ใช้เลี้ยงกุ้ง
อาหารที่ใช้เลี้ยงกุ้ง อาหารที่มีโปรตีนจากพืช เช่น ถั่วเหลือง, ข้าวสาลี, ข้าวโพด ในสูตรอาหารที่มีมากมักจะทำให้ สีกุ้งระหว่างเลี้ยงลดลง อีกทั้งยังมีผลต่อรสชาติ, กลิ่น และความหวานของเนื้อกุ้ง ถ้าเทียบกับโปรตีนที่มาจากปลาป่น ดังนั้น จำเป็นต้องมีการเสริมสี Astaxanthin Panafred-AX / Bio-Asta ร่วมกับ แร่ธาตุรองในรูปของ Chelated Mineral Cu, Zn, Se, Fe3+, K, P ร่วมในสูตรอาหารเพื่อชดเชยโภชนาการ ที่ได้จากปลาป่น

6.สารสี แอสต้าแซนต้า
ชนิดและปริมาณของสารสี Astaxanthin ระดับความเข้มของสาร, ปริมาณ และชนิดของสารสีที่สัตว์จำพวก กุ้ง, ปู และปลา นำไปดูดซึมใช้สร้างสีได้ Panafred-AX Bio-Asta เป็นสารสีที่ได้จากธรรมชาติ ดูดซึมและนำไปใช้งานได้ดี มีความหลากหลายของสารสีที่จะกระตุ้น การแสดงออกของสีใน กุ้ง กุ้งขาว กุลาดำ กุ้งก้ามกราม ปลาทับทิม และปลาทะเล เพิ่มสีกุ้ง เพิ่มมูลค่า ด้วย BIO-ASTA (ไบโอ-แอสต้า)
การเพิ่มมูลค่าให้กับตัวกุ้ง หรือ เพิ่มความน่าทานให้กับกุ้ง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นการขายตลาด เพิ่มแรงจูงใจในการซื้อให้กับผู้บริโภค ให้เลือกหยิบสินค้าเรามากขึ้น การที่กุ้งสีสวยกว่าคู่แข่ง

ขอบคุณบทความจาก Happy วิทยา (บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด)