"Yummy Tale" พร้อมดูแลธุรกิจอาหารของคุณอย่างมืออาชีพ

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอนการผลิต เช่น GMP, HACCP, ISO ฯลฯ

สินค้าคุณภาพของเรา

IMG_2901

กุ้งขาวปอกเปลือกผ่าหลังไว้หาง
ขนาด 90-110 ตัว/กิโลกรัม

กุ้งขาวปอกเปลือกผ่าหลังไว้หาง
ขนาด 112-132 ตัว/กิโลกรัม

กุ้งดิบผ่าหลังดึงไส้ออกไว้หาง
ขนาด 31-40 ตัว/กิโลกรัม

IMG_2993 (2)

กุ้งบดปรุงรส
ขนาด 500 กรัม

กุ้งบดปรุงรส
ขนาด 120 กรัม

กุ้งแม่น้ำดิบแช่แข็ง
ขนาด 26-30 ตัว/กิโลกรัม

หมึกพร้อมซอสเผ็ดเกาหลี
ขนาด 220 กรัม

กุ้งฟริตเตอร์
ขนาด 220 กรัม

กุ้งขาวปอกเปลือกผ่าหลังไว้หาง
ขนาด 21-25 ตัว/กิโลกรัม สูตร GOLD

กุ้งขาวปอกเปลือกผ่าหลังไว้หาง
ขนาด 31-40 ตัว/กิโลกรัม สูตร GOLD

กุ้งดิบผ่าหลัง ขนาด 13-15 ตัว/กิโลกรัม สูตร GOLD

กุ้งต้มปอกเปลือกผ่าหลังไว้หาง ขนาด 21-25 ตัว/กิโลกรัม สูตร GOLD

กุ้งต้มปอกเปลือกผ่าหลังไว้หาง ขนาด 31-40 ตัว/กิโลกรัม สูตร GOLD

กุ้งต้มปอกเปลือกผ่าหลังไว้หาง ขนาด 21-30 ตัว/กิโลกรัม

กุ้งต้มปอกเปลือกผ่าหลังไว้หาง ขนาด 41-50 ตัว/กิโลกรัม

กุ้งขาวปอกเปลือกผ่าหลังไว้หาง ขนาด 16-20 ตัว/กิโลกรัม

กุ้งขาวปอกเปลือกผ่าหลังไว้หาง ขนาด 21-25 ตัว/กิโลกรัม

กุ้งขาวปอกเปลือกผ่าหลังไว้หาง ขนาด 31-40 ตัว/กิโลกรัม

เราคัดสรรทุกส่วนผสมที่มีคุณภาพ
ใส่ใจในการตรวจสารตกค้างอย่างเข้มงวด
และผ่านขั้นตอนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก

เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกเมนูที่เรารังสรรค์จากครัวของเรา จะมีรสชาติที่ดี อร่อย และปลอดภัย
เพราะเราคำนึงและเรายึดมั่นเสมอว่า “ทุกเมนูที่ส่งไปถึงมือลูกค้า ก็คือ เมนูที่เราและลูกหลานของเรากินได้ด้วยเช่นกัน”